Dold mobbning

 

Man suckar över dold mobbning men undviker en metod som kan hantera den

Tidningarna berättar om mobbningsoffrens lidanden. Ibland sägs personal på skolan ha sett händelserna. Ibland säger rektorn att ”Vi visste ingenting men har gjort allt för att före­bygga”. Mobbade elever får skadestånd. Siffror på 35.000 i och 90.000 ii anges.

En förmiddag var man enig i Sveriges riksdag. Det talades om ett gemensamt bekymmer: mobbning i skolan. Den dolda mobb­ningen ansågs vara värst.

Året var 2000. Några månader tidigare hade till riksdagen inlämnats en partimotion om en hand­lingsplan. Vålds­benägna elever skulle avstängas, skolor som missköter planerna mot våld och mobb­ning skulle vites­be­läggas, vidare­utbildning av lärare, skolledare och övrig personal skulle förbättras.

I handlingsplanen stod inget om hur man kunde upptäcka dold mobbning. iii

Sexton år senare har man ökat upplysningen om mobb­ningens förfärlighet. Man försö­ker göra skolan ännu mer elevcentrerad. Men vad dold mob­bning beträffar är läget det­samma.

Jag föreslår varken ”lärarcentrering” eller ”en strängare disciplin”. Jag ber att få presentera ett nytt grepp.

Gemen­samt-Bekymmer-metoden, GBm, börjar med att upptäcka dold mobbning
I samtal med en skolklass om mobbnings­han­tering berättar diskussions­ledaren om en metod som får elevernas gillande. Den letar inte efter skuld utan efter en gemensam lösning. Han eller hon (eller hen) får förtroendet att vara terapeutisk medlare i elevernas konflikter. En frågelista om mobb­ningens förekomst utdelas. Mot slutet finns raden: ’Om jag vill att den som är utsatt för mobbning ska få hjälp, så skriver jag här hans eller hennes namn’…

Nu finns två möjligheter. Först att namn erhålls – vilket leder till samtal med de misstänkta mob­barna. Eller att inga namn ges – och klassen får övertyga diskus­sionsledaren att ingen mobbning förekommer i klassen.

Med andra ord: de erhållna namnen leder till användningen av Gemensamt-Bekymmer-metoden, GBm, som är närmare förklarad i denna blogg. Om inga namn ges väcker diskussions­ledaren elevernas intresse för rollspel av medling. Alla i Klassen kan Bli Medlare, AKBM spelas. Nämnda metod kommer att utvecklas i mina kommande bloggar.

GBm har fått mer upp­märksamhet i utlandet än i Sverige. Om du googlar på ”Gemensamt-Bekymmer-metoden” får du bara ett 90-tal resultat. Om du däremot söker på engelska och skriver “Discovery clandestine Bullying”, så får du över 6 miljoner resultat. Högst upp står en länk till min engelska hemsida: How class discussions lead to discovery Det andra resultatet av samma Google-sökning anger rätt och slätt adressen till min engelska hemsida:  http://www.pikas.se/SCm/ Där beskrivs själva behandlingen av fall.

Sökningen efter ”Shared Concern method” ger flera tusen träffar. Man finner böcker och introduk­tionsfilmer på engelska. Många har börjat kalla metoden efter sin upphovs­man: ”The Pikas method”. SCm verkar överallt ha nått goda resultat.

Den svenska hemsidan har beteckningen http://www.pikas.se/GBm/

Det intressanta är nu att svenska myndigheter och föreningar inte har svarat på mina brev där jag anhållit om ett möte för att bli utfrågad om metoden som upptäcker dold mobbning och når resultat med en behandling enligt demo­kratins högsta värderingar.

Varför har de inte svarat?

Det gick lättare för några decennier sedan
År 1972 publicerade Peter-Paul Heinemann boken Mobbning – gruppvåld.iv Han beskrev utförligt gruppens dynamik men inte läkeprocessen. Jag fick en idé: tala med de enskilda i gänget på ett sätt att de kan inse att mobb­ning är ett gemen­samt problem – även de själva kan ju bli mobbade.

Jag gick till biträdande skoldirektören i Uppsala och fick mobbningsfall som jag klarade av med gott resultat. Sedan drog jag i gång en universitetskurs om mobb­ningsbehandling och fick av rektorerna fall för mina kurs­deltagare som med framgång använde Gemensamt-Bekym­mer-metoden, GBm i stadens skolor.

Trettio år senare erbjöd jag Uppsala skolför­valt­ning att gratis ge en lärarkurs i mobbningsbe­kämp­ning. De avböjde. Utifrån våra samtal förstod jag att det är enklare för skolorna att ordna stu­diedagar som upplyser om mobbningens förfärlighet och befäster goda attityder i diskussioner.

Skoladministrationen tog inte till sig mitt påstående att deras upplysning inte når de elever som tycker att sådant är larvigt och fortsätter med sin mobbning bakom lärarnas rygg.

 Idén att beskriva GBm i en roman…

Antag, att du har läst från min instruktionsbok: inled enskilda, avspända samtal med de misstänkta mobbarna. Antag nu att du sitter med en tonårskille och har ett samtal om livet i deras grupp. Men hur ska du väcka hans insikt om att han själv kan bli mobbad?

Att kunna väcka emotivt tänkande hos samtalspartnern förutsätter en bearbetning av sina egna emotiva erfarenheter. För fem år sedan dök det upp en tanke hos mig: metodiska drag med inlevelse kan bäst beskrivas i en skön­litterär framställning. Jag började skriva en roman där Linda, 22, som vikarierar som lärare, råkar se något som kanske är mobb­ning. Med sin naturliga nyfikenhet börjar hon en klassdiskussion som utmynnar i den konstruktiva idén att i indivi­du­ella samtal med de misstänkta mobbarna inte söka skuld utan en gemensam lösning med offret. Hon väcker klassens förtro­ende och får namnet på den ”som behöver hjälp”. Konstruktiva samtal med de misstänkta mobbarna resulterar i en gemensam lösning med offret.

Jag tror att en beskrivning av romanhjältinnans upplevelser av sina konstruktiva handlingar kan få läsaren att komma i gång med att hantera verklig­heten.

Linda beskriver sin behandling av mobbning för sin pojkvän. Han berättar om det för den pensionerade professorn i freds­fostran Pickwick som får en aha-upplevelse. Linda har ju behandlat misstänkta mobbare, säger han. Här är metoden att nå dold mobbning. Om Linda hade sett en tydlig mobbning, hade hon nog bara handlat snabbt efter lagens föreskrift.

Pickwick börjar själv använ­da Lindas metod. En klubb bildas som upp­täcker att GBm bygger på samma grundprin­ciper som håller en högklassig demokrati i gång. Klubbens medlemmar försöker sprida sina insikter i samhället.

I oktober 2016 började jag skicka manuskript till svenska förlag.

En kvinnlig pedagogikprofessor i Brasilien hade läst på Nätet om Shared Concern method. Hon vill till­sammans med mig ge ut en lärobok. Jag har börjat översätta till engelska de kapitel där mina roman­hjältar hanterar mobbning. Hon har bekräftat att hon vill översätta dem till portugisiska. Jag har tryckt på att hennes kapitel ska handla om hennes egen användning av GBm/SCm i skolorna.

En organisation om medlarutbildning i Frank­rike hade upptäckt SCm. I september 2016 kom tre kvinnor därifrån till Uppsala och vi hade workshop under en vecka. Jag föreslog dem samma projekt: de översätter de kapitel ur min bok som beskriver hur Linda hanterar fall och lägger till egna berättelser om sin egen behandling av mobbning.

Jag skrev till en kvinnlig skolpsykolog i Estland som jag för tio år sedan hade utbildat i GBm och som använder metoden i sitt dagliga arbete. Jag föreslog samma sak som jag hade föreslagit till de två först­nämnda.

Det finns många personer utöver de tre nämnda som tycker att GBm är en bra idé. Somliga har börjat ge egna kurser. Nu visar det sig att de kursledare som kan hänvisa till egen användning av metoden får kursdeltagare som efter kursen själva verkligen använder metoden. Men de arrangörer som bara talar om riktlinjer får deltagare som inte heller använder metoden efter kursen. De upptäcker att de ”har så mycket annat viktigt att göra”.

Problemet just nu är: hur finna kursledare som kan referera till egen behandling av fall?

Om du har läst den här bloggen så långt, skulle du vilja skriva kommentarer? Vi kunde utveckla gemensamma lösningar.

Om du orkat läsa så långt, skulle du vilja skriva till mig? Vi kanske kunde närma oss gemensamma lösningar i en konstruktiv dialog… anatol@pikas.se

 

Noter 

i Svt.se 8 september 2016:  Trots uppmaningar från Barn- och elevombudet lyckades en skola i Västerås inte få stopp på den mobbning som en elev utsattes för. Nu krävs skolan på 35.000 kronor i skadestånd.

… Personal på skolan, bland annat elevens klasslärare, ska ha sett händelserna utan att ha anmält detta till rektorn.

ii 24 NYHETER 2012-11-15 Mobbade Jakob får 90 000 i skadestånd.

iii Motion till riksdagen 2000/01:Ub218 av Tolgfors, Sten (m) Nationell krisplan mot våld och mobbning.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationell-krisplan-mot-vald-och-mobbning_GO02Ub218

Motionen innehåller många tänkvärda moment. Exempelvis kritik av skolväsendet: ”Det förebyg­gande tänkandet saknas… Daglig medvetenhet reduceras till enstaka temadagar. Skolan agerar för sent – först när mobbning eller våld redan inträffat… Mobbning är ett allvarligt problem, men tack och lov inte just här hos oss, kan det heta. Detta förnekande av de egna problemen bidrar till situationens allvar… I grunden gäller dock att framgången i skolans arbete är beroende av konti­nuerlig vidareutbildning av skolans medarbetare. ”

iv Peter-Paul Heinemann. Mobbning – gruppvåld bland barn och vuxna Stockholm: Natur och Kultur 1972.

285 206 reaktioner på ”Dold mobbning

 1. Great beat ! I wish to apprentice whilst you amend
  your web site, how could i subscribe for a blog site?

  The account aided me a acceptable deal. I were tiny bit familiar of this
  your broadcast offered vibrant clear concept

 2. パソコン本体の定格はDC19V3.16Aです。 まずはダウンロード 解凍したファイルを分かりやすいようにspinelに変更して C:\PT3に移動しました。 [url=http://www.key7jp.com/office2010-01-21.html]office2010 personal 価格[/url]
  どう使う!のサイト には、デスクトップアプリのインストールをユーザーが行なうことはできず、アプリの正式な入手経路はWindowsストア(いわゆる全画面アプリのみ対応)に限られる。 また、お客様固有の課題・お悩みにも解決策を個別にご提案させて頂きます。
  [url=http://www.key7jp.com/windows8-01-32-16.html]windows 8.1 アップデート[/url] 3.「画像で検索」で「画像のアップロード」タブをクリック4.「参照…」ボタンをクリックして調べたい画像を読み込む※ Google Chrome では「ファイルを選択」ボタンです。 その後98用のZ’sStaffと言う便利なアプリが出たのでWindowsとはここで一旦決別しました(^^;だってイメージスキャナが使えるようになったんですよ!98の世界では革命的な事でした。
  [url=http://www.key7jp.com/windows7-ultimate-8.html]windows 7 アップデート[/url]
  Microsoft Officeも、今まで2003、2007と問題なく使えていました。 3.ウイルス対策ソフトの定義ファイルを更新する 各ウイルス対策ソフトをアップデートしてください。 [url=http://www.key7jp.com/Project-Professional-2016-51.html]produkey office 2016[/url]
  地球では、太陽は世界最高でも、霊界では最高ではないです。 故障するにはちょっと早すぎるような気がします。
  [url=http://www.key7jp.com/windows-10-home-53.html]windows 10 アップデート[/url] 続いてHPのBPF右側の凸が本来の通過帯域。 さて、中国に渡航するのとは別に老婆専用マシンと化したiPad Airに見切りを付けて新たな自分専用のマシンを物色しているとWindowsとAndroidのデュアルブ-ト系のマシンが中華系で随分と販売されていることに気づきました。
  [url=http://www.key7jp.com/access-2013-55.html]office2013 プロダクト キー[/url]

 3. Get a job valium in early pregnancy One clue that this isn’t an American news report is that BBC journalist Alistair Leithead says the measles outbreak started at ”Disneyland California.” What follows is a refreshingly outsider look at the issue of vaccination in America, including some conversations with mothers who chose not to vaccinate.

 4. Добрый день! Если у вас есть проблемы с потенцией, или же ваша девушка не получает оргазм, не надо расстраиваться у вашей проблемы есть решение!

  Интернет – аптека поможет вам преодолеть это быстро и безопасно. В нашей аптеке вы можете купить дженерик сиалис, а так же женские возбудитель шпанская мушка и [url=http://mister-vig.ru/]купить в москве дженерики виагры 200 мг[/url] по самым низким ценам в РФ!

  Если вы быстро заканчиваете половой акт то вам подойдет дапоксетин для продления секса.

  Посетите наш интернет – магазин [url=http://mister-vig.ru/]mister-vig.ru[/url] который работает с 2010 года! Доставка курьером и почтой по Москве быстро и безопасно.

  Гарантия 100% на все приобретенные таблетки! По РФ действует доставка почтой первого класса, анонимно в непрозрачном пакете!

  Mister-vig.ru мы работаем чтоб у вас была отличная сексуальная жизнь!

 5. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker
  who had been conducting a little research on this.
  And he actually bought me lunch simply because I discovered it for
  him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to discuss this
  matter here on your web site.

 6. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be great if you could point me in the
  direction of a good platform.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.