Sommarställe  Gamla tider  Bilder  Sandtorpet  Tankar från en älgmiddag

Utdrag ur släktkrönika

Genom freden i Stettin år 1570, vilken följde på Erik XIV:s danska krig, förband sig sverige att till Danmark inom loppet av 2 1/2 år betala 150.000 riksdaler riksmynt för att återfå  den av danskarna erövrade fästningen Elfsborg. För att anskaffa denna på den tiden utomordentligt stora summa åtog sig allmogen att lämna en tiondel av  lösöre av guld, silver, penningar och boskap m.m.  Vid den riksbouppteckning, som år 1571 av denna anledning utfördes, var det en bergsman i Gammelviker vid namn Jöns Hansson, som fick erlägga srörsta skattebeloppet bland alla bergsmännen i Noraskog. Hans förmögenhet bestod nämligen av 57 1/2 lod silver, 10 pund koppar, 1 häst, 2 oxar, 9 kor, 4 ungnöt, 3 svin, 30 stigar kol, och inte mindre än 200 skeppund tackjärn, för vilket den sammanlagda skatten uppgick till 257 mark, 5 öre och 93/5 pgr.