Sommarställe  Gamla tider  Bilder  Sandtorpet  Tankar från en älgmiddag

Tankar från en älgmiddag

Förr var älgmiddagen bara för de “gamla”
men nu har vi också lyckats samla
några av de yngre – också de en bit till åren
(de lämnat bakom sig den första våren)!
När vi är borta är det ni som får ta över
och gå omkring bland prästkragar och klöver.
Vi äldre tror jag njuter mer för varje år,
vi vet ju inte hur många somrar till vi får.
Men NU är NU och denna dag
är full av skönhet och behag
en lisa och en tröst för alla sinnen.
Den väcker också många minnen
av alla år vi fått tillsamman
i sorg, i glädje och i gamman.
Så låt oss för en stund förgäta världens kris
och njuta av varandra och av dagens spis!

Kopparskallen i augusti 2011
Eva har skaldat