Sommarställe  Gamla tider  Bilder  Sandtorpet  Tankar från en älgmiddag

Lena-Kajsa Persdotter/Ekestubbe

Lena Cajsa var mycket stolt över sin släkt. sägnerna om hennes stamfader Torbjörn Ekestubbes deltagande i trettioåriga kriget hade berättats släktled efter släktled under mörka och långa vinterkvällar förtalte hon dem för sina barn och på samma sätt som hennes efterkommande bevarat sägnerna in i sena tider. Hennes förfäder hade år 1765 åberopat det för deras stamfader Torbjörn Pedersson till Våla den 26 april 1544 av Gustav Vasa utfärdade adelsbrevet som sökt stämma på Riddarhuset, men som ätten inte varit introducerad, trots att sköldebrevet den 25 mars 1696 förnyats för Frans Torbjörnsson, blev deras ansökan avslagen. Då hennes släkt var en av de förnämsta i orten ville emellertid Lena Cajsa även leva i enlighet med sitt stånd och då Erik Danielsson alltid var klok i sina beräkningar tillät även de goda inkomsterna detta.